Fara á efnissvæði

1.5

Orðskýringar

KEF
Keflavíkurflugvöllur

APOC
Airport Operations Center – Stjórnstöð Keflavíkurflugvallar.
APOC ber ábyrgð á eftirliti og samhæfingu daglegs rekstrar á Keflavíkurflugvelli sem og samræmingu neyðarviðbragða, atvika og skerts reksturs á flugvellinum. Hagaðilar flugvallarins skulu tilkynna bilanir og önnur frávik tengd öryggi og/eða rekstri til APOC á netfangið apoc@kefairport.is eða í síma 425-6200.

MOI
Mannvirki og innviðir.
MOI bera ábyrgð á rekstri og viðhaldi á mannvirkjum, fasteignum, tæknikerfum og innviðum, flughlöðum, flugbrautum og veitustarfsemi Isavia á Keflavíkurflugvelli. MOI stuðlar að öruggum rekstri með markvissu viðhaldi og umsjón með mannvirkjum og innviðum í samræmi við lög, reglur og aðrar skuldbindingar og stefnu félagsins.

Eignir eru reknar í samræmi við þarfir viðskiptavina og notenda aðstöðunnar á sem skilvirkastan hátt með hagkvæmni í rekstri að leiðarljósi og með það markmið að hámarka líftíma og áreiðanleika og lágmarka kostnað og áhættu.

Rekstraraðili
Allir þeir sem eru með rekstur eða aðra starfsemi á flugvellinum.

Rekstrarleyfishafi
Rekstraraðili með rekstur á grundvelli sérleyfissamnings um verslunarrekstur, veitingarekstur eða aðra þjónustu til farþega.

Tengiliður Isavia
Hefur umsjón með viðskiptasambandi við rekstrarleyfishafa (Viðskiptastjóri) og eftir atvikum annarra rekstraraðila. Rekstraraðila er úthlutað tengilið við upphaf samstarfs.

Haftasvæði flugverndar
Hluti flugsvæðis þar sem öðrum kröfum um flugvernd er beitt til viðbótar við takmarkaðan aðgang.

Sjálfbærni
Áhersla er lögð á að nýta það sem í boði er án þess að það hafi skaðleg áhrif á jörðina og með því vonandi varðveita auðlindir jarðar fyrir komandi kynslóðir.